Ровотел Стийл: Рециклиране на вторични суровини / Изкупуване на коли за скрап
Ровотел Стийл ООД е специализирана в изкупуване, транспортиране, обработка и търговия с вторични суровини (черни и цветни метали), стари автомобили (автомобили за скрап), батерии и акумулатори, електрическо електронно оборудване, кабели, хартия и картон, пластмаси и полиетилен.

Изкупуване на коли за скрап – 0886 846 533 / 0898200207

Актуални новини

От какво са направени колите?

Знаете ли, че:

Над 90% от материалите, от които е направена колата, могат да бъдат рециклирани!

78% черни метали
5% цветни метали
4% пластмаса
4% гума
2% стъкло
1% течности
1% акумулатори
5% други материали