Компания Ровотел се занимава с изкупуване и рециклиране на коли за скрап от 1995-а година. Ние сме една от първите компании за вторични суровини в България.
С годините постепенно се разраснахме и достигнахме 20 площадки и 350 служители, занимаващи се с извличането на материали от преработка на коли за скрап на територията на България.

Нашата дейност не се ограничава единствено до преработката и извличането на суровини от коли за скрап. Ние транспортираме, обработваме и търгуваме със стари автомобили, цветни и черни метали, акумулатори, хартия, полиетилен и пластмаси. Разполагаме с широко портфолио от дейности и за всяка една от тях разполагаме с нужната техника и опитни специалисти, със сериозен професионален опит.

Още при създаването на компанията заложихме високи критерии за качество в нашата работа. Големият ни опит и предварителни инвестиции ни помагат да предложим едни от най-изгодните за изкупуване на стари коли.

Коректни фирми с изгодни предложения за коли за скрап София и нейните жители търсят усилено. Ние сме насреща с оптимални цени благодарение. Постигаме ги, защото извличаме максимума от всеки един автомобил. Освен техниката, която ни позволява да извличаме черни и цветни метали, пластмаса, алуминий от автомобилите, ние се различаваме от останалите фирми, занимаващи се с коли за скрап, защото поставяме сериозен акцент върху природосъобразността на повторното ползване на материалите, събрани с внимание от нашите коли за скрап.

Поддържаме партньорски взаимоотношения с организациите, занимаващи се с природосъобразното оползотворяване на отпадъци. Загрижени сме за опазването на околната среда и максимално ефективното използване на наличните суровини. А това е още една причина да се свържете с нас.


Изкупуване на автомобили за скрап – 0886 846 533 / 0898 200 207

Актуални новини

От какво са направени колите?

Знаете ли, че:

Над 90% от материалите, от които е направена колата, могат да бъдат рециклирани!

78% черни метали
5% цветни метали
4% пластмаса
4% гума
2% стъкло
1% течности
1% акумулатори
5% други материали