Изкупуване на акумулатори в град София

В допълнение към дейността ни по изкупуване на вторични черни и цветни метали за скрап и изкупуване на коли за скрап, компанията ни е сред най-големите купувачи на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА).

Всеки месец събираме, съхраняваме и транспортираме над 250 тона акумулаторни батерии. Партньори на ‘Ровотел Стийл’ ООД в тази дейност са най-големите заводи за рециклиране на акумулаторни батерии в България, гарантиращи природосъобразно, ефективно и регулярно рециклиране на тези опасни отпадъци.

‘Ровотел Стийл’ ООД, заедно с партньорите си от ‘НУБА Рециклиране’ АД, има разположени над 200 специални контейнера за събиране и съхранение на акумулаторни батерии, и над 3600 контейнера за малки батерии в цялата страна.

Контейнери на ‘НУБА Рециклиране’ АД и ‘Ровотел Стийл’ ООД можете да намерите в търговските вериги, веригите бензиностанции, молове, офисни и бизнес сгради, училища и държавни учреждения.

Предадените от вас малки батерии ще приемем безвъзмездно, и ще осигурим безопасното им рециклиране в заводи за тази дейност. Акумулаторните батерии се изкупуват на всяка наша база.

Потърсете ни днес и ни помогнете да изчистим България от опасните батерии и акумулатори!