‘Ровотел Стийл’ ООД изкупува всички видове отпадъчна хартия и картон (ОХК), на всичките си площадки в страната. Компанията разполага с прес – контейнери за събиране и съхранение на този вид вторични суровини, както и с инсталации за сортиране и балиране на хартия и картон, с капацитет над 5 000 тона месечно.

Всеки месец изкупуваме над 1000 тона хартия, която обработваме и предаваме на партньорите ни заводи за опаковки и хартиени изделия.

Тази част на бизнеса ни спасява от отсичане повече от 17 000 дървета месец, или около 200 000 дървета всяка година!

Присъединете се към нас и бързорастящия ни бизнес за събиране и рециклиране на хартия, за да дадем нашия принос за околната среда на страната ни. Потърсете нашата най-близка база, или се свържете с нас за да увеличим заедно броя на спасените дървета чрез рециклиране!