Една от основните дейности на компанията е рециклирането на кабели. 

‘Ровотел Стийл’ ООД изкупува и рециклира всички видове кабели (алуминиеви, медни и композитни (съставени от повече от един метал)). 

Разполагаме с модерно и ефективно оборудване за обработка на кабели чрез гранулилиране – процес който не изисква горене, не замърсява околната среда, и не застрашава човешкото здраве. Капацитета на инсталациите ни е над 300 мт на месец, като 95% от съставните елементи на кабелите се утилизират и рециклират. 

Свържете се с нас за да ви предложим конкурентна цена за изкупуване на отпадъците ви от кабели!