Рециклиране на стари автомобили

Изкупуване на стари коли за скрап в София

0898200207

За страната виж в контакти

Много добре знаем, че с фирми за изкупуване на стари коли София и останалите градове в страната са пълни. Ровотел се отличава от повечето фирми на пазара с коректност, изгодни цени и не на последно място – много голям опит в рециклирането на излезли от употреба моторни превозни средства или казано накратко ИУМПС. Нашата компания има широко портфолио от дейности, което ни помага  при изкупуване на стари автомобили да се възползваме пълноценно от абсолютно всички материали, които присъстват в колата. По този начин ние можем да предложим изключително добра цена.

От 1995-а година сме на пазара за изкупуване на стари коли. От тогава до днес разгърнахме нашата дейност по изкупуване на автомобили за скрап до 20 лицензирани площадки в България. За нас работят 350 служители, като 100 от тях са специализирани в изкупуване на стари автомобили. Събраните автомобили за скрап минават през процес на природосъобразно рециклиране. За целта разполагаме с инсталации, които отделят маслото, антифриза, спирачната течност, както и други флуиди.
Няма как да сме основен играч в изкупуване на автомобили за скрап, ако не разполагаме с инсталация за шредиране с капацитет от над 5000 мт на месец.

Можем да предложим толкова добра цена при изкупуване на стари коли, защото можем да сепарираме черни и цветни метали, както и да оползотворим маслените филтри и други специфични компоненти, което още повече оптимизира цената за изкупуване на стари автомобили.

Благодарение на нашата дейност по изкупуване на автомобили за скрап, и не само, ние осигуряваме над 50 000 тона екологично добит метален скрап за индустрията на Европейския съюз и България.