Основана през 1995 година, ‘Ровотел Стийл’ ООД е една от първите компании за вторични суровини в България. Компанията ни се занимава с изкупуване, транспортиране, обработка и търговия на стари автомобили (автомобили за скрап), черни и цветни метали, батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване, кабели, хартия и картон, пластмаси и полиетилен. 

Разполагаме с обширна мрежа от площадки за вторични суровини в 16 града в България, оборудвани със специализирана и ефективна техника за събиране и обработка на вторични суровини. 

‘Ровотел Стийл’ ООД и нейните дружества осигуряват над 350 работни места в сферата на рециклирането. 

Заедно с партньорите ни от организациите по оползотворяване на отпадъци (БРК, НУБА Рециклиране, Грийнтех), компанията ни работи усилено по екологично съобразното рециклиране на всички рециклируеми отпадъци от бита и индустрията. 

Благодарение на сериозните ни инвестиции в сферата на рециклирането, имаме възможността да създадем необходими и качествени суровини, от непотребните вещи от бита и от амортизираните и неефективни индустриални инсталции. 

С всеки тон рециклирани стари коли, метали, хартия, кабели и пластмаси, ние спестяваме огромни количества въглеродни емисии, спасяваме хиляди дървета от изсичане и спомагаме за изчистването на страната ни от опасни отпадъци. 

С помоща на нашите партньори, доставчици и клиенти, ние работим усърдно за по-чиста, по-съвременна и по-конкурентноспособна България.