рециклиране на автомобили

Какви са ползите от рециклирането на старите автомобили?

Рециклирането на непотребните автомобили става все по-популярно, тъй като много хора вече научиха за ползите от него. Ако имате стара кола, която отдавна не работи, вместо да заема излишно място пред блока, можете бързо и лесно да се отървете от нея, като я дадете за скрап.

Какво представлява самата процедура по рециклиране? Първо частите, които не могат да бъдат рециклирани, се отделят. Всичко останало се пресова и се превръща в стомана, която може да се използва от производителите за техните продукти. Рециклираната стомана е част от различни продукти, а голям брой от стоманените части съдържат рециклирани суровини.

Ето малка част от ползите от рециклирането на старите автомобили:

  • Първата и най-съществена полза е опазването на околната среда. Рециклирането изисква по-малко енергия от производството на стомана, което води до по-дълъг живот на естествените ресурси, от които се добива този материал. Производството на стомана изисква огромни количества въглища, което води до освобождаване на вредни газове в атмосферата и влияе на замърсяването на въздуха. Рециклирането изисква далеч по-малък ресурс, което намалява значително и вредите за околната среда.
  • Старите автомобили често се складират в огромни депа. С рециклирането нуждите от такива депа намалява, а така се намалява и рискът от попадане на химикали и други замърсители в почвата.
  • Рециклирането помага на икономиката. Много бизнеси разчитат на рециклираната стомана, тъй като тя е по-евтина от производсвото на нова стомана. Наличието на стомана от рециклирани източници за целите на бизнеса често е важно за оцеляването на компаниите и за запазване на достъпната цена за крайния потребител.
  • Рециклирането намалява нуждата от добива на стомана. Добивът от своя страна се явява замърсител на околната среда и може да бъде опасен за дивата природа. Той може да причини ерозия, замърсяване на почвата и има редица негативни последствия в по-дългосрочен план.

За рециклирането тепърва ще се говори все повече и повече. Ние от Ровотел се гордеем с това, че усвояваме максимално суровините на постъпилите при нас автомобили. Рециклирането на различните елементи на старите автомобили означава намаляване употребата на изкопаеми горива, по-малко депа за отпадъци и по-малко енергия, както и по-достъпни за клиента продукти, в чиито състав има рециклирана стомана.

Ползите не спират само до околната среда! Даването на автомобила ви за скрап ви носи и пари, а в Ровотел се грижим да получите добра цена и цялата необходима документация без никакви усилия. Единственото, което трябва да направите, е да ни позвъните на 0886 846 533./0898 200 207.