broken-car-old-2071

Любопитни факти за рециклирането на коли

Всички сме виждали изоставени коли, които не са в движение, но продължават да заемат място и да загрозяват гледката. Често не си даваме сметка, че само за ден можем да се отървем от тях.

Това няма да коства нищо на притежателите им, а напротив – ще имат възможност да изкарат бързи пари. Надяваме се със следващите факти да ви стимулираме да предприемете действие.

 1. От всички продукти, които употребяваме и се рециклират редовно, този, който се рециклира най-много, е именно автомобилът.
 2. Поне 25 милиона тона годишно е рециклираният материал от предадените за скрап превозни средства.
 3. Индустрията, занимаваща се с рециклиране на коли, има вече 75-годишна история.
 4. Автомобилните части втора ръка са чувствително по-евтини от новите. В някои случаи те могат да бъдат с до 80% по-ниски цени!
 5. Колите за скрап осигуряват около 14 милиона тона стомана.
 6. Годишно превозните средства, които излизат от употреба и могат да бъдат предадени за скрап, са над 27 милиона.
 7. 80% от автомобила може да бъде рециклиран. Материалите, които не могат да бъдат рециклирани, се отделят.
 8. При акумулаторите процентът, който може да бъде рециклиран, е още по-висок – достига 99%.
 9. Една от най-рециклираните части на автомобила са гумите. Рециклираният материал се ползва за изработка на сандали, площадки и автомобилни стелки.
 10. Ежегодно се рециклира толкова много стомана, че от нея могат да бъдат произведени 12 милиона нови коли.
 11. В определени случаи и предното стъкло може да бъде рециклирано.
 12. Интересен факт е, че маслото също може да бъде рециклирано. Рециклираното масло може да запълни 80 милиона варела.
 13. Давайки възможност на хората бързо и лесно да предадат за скрап своите автомобили, постепенно се намаляват превозните средства, които застрашават сигурността на пътя с лошото си техническо състояние.
 14. Рециклирането намалява нуждата от добива природни ресурси за производство на стомана. Рециклирането на 1 тон стомана може да осигури до 50 кг. варовик, до 630 кг. въглища и до 1100 кг. желязо.
 15. Частите за втора употреба невинаги се използват за първоначалното си предназначение. Те участват още в арт инсталации, в производството на мебели, кухненски съдове, врати и др. Често единственият лимит за употребата им се оказва въображението ни!