коли за скрап

Прераждането на старите коли във Финландия

Старите автомобили и новият живот, който те живеят във Финландия. Не на колела. И не като коли.  Старите коли във Финландия се превръщат в предмети от бита и инфраструктурата .  Северната страна е нагледно доказателство за спазването на европейската директива за рециклиране на старите коли. и как тя ражда производство.

Арто Силвеньойнен, който е управител на фирма за рециклиране на автомобили във Финландия разказва, че тяхната компания работи от 10 години и най-голямото предизвикателство, което са срещнали през този период, е било как да научат хората, че колите трябва да се рециклират. Ние бихме казали, че това е и основното, което българските граждани трябва да проумеят.

Всяка година в Европа средно около 9 милиона коли се амортизират дотолкова, че биват изваждани от употреба. За да се справи с колите-руини и отпадъците от тях, Европейският съюз прие директива до 2015 всички страни – членки на съюза, плюс Норвегия, Лихтенщайн и Исландия трябва да рециклират 85 процента от излезлите от употреба превозни средства и да използват отново 95 процента от теглото на автомобилите. Документът беше приет през 2000-та година. Във Финландия постигнаха целта още през 2010-та. В нашата страна за сега процентът на рециклираните коли е около 40 на 100.

Процесът по рециклиране на един автомобил протича по следният начин: Първо се отстраняват всички течности, след това акумулаторите, гумите, въздушните възглавници. После се отделят всички части, които могат да бъдат рециклирани: пластмаса, гума, текстил и цветни метали. Освободеното от частите купе постъпва в шредера. За трийсетина секунди там се отделя стоманата, която е около 70 процента от цялата кола.

Оттук започва новият живот за материалите. Гумите завършват като част от настилката на пътни платна и паркинги. От стоманата се произвеждат нови стоманени части. Цинкът се използва за направата на бои и козметика. Оловото влиза в производството на нови акумулатори. Медта служи за оцветяване на материали. От алуминия се правят мобилни телефони, а магнезият се превръща в покритие за скоростни кутии или се използва в химическата индустрия.

Неръждаемата стомана се превръща в съдове за готвене и спестява извличането на тонове руда от земята. Финландците наистина са постигнали завиден напредък в рециклирането на автомобили и използването на извлечените от тях материали. Крайната сметка сочи, че от кола с тегло един тон едва 50 килограма остават негодни за повторна употреба. Поне засега.